Vážení zákazníci, na základe vládneho doporučenia sú kvôli situácii so šírením COVID-19 obmedzené platby v hotovosti. Preto sme v Dealbox Košíku pozastavili možnosti dobierky a platby v hotovosti pri prevzatí tovaru. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko prenosu nákazy pri kontakte vodičmi a príjemcami. Ďakujeme za pochopenie

Reklamácie

Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov.

 

  • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (adresu) predávajúceho s písomným popisom vady tovaru a kópiou kúpneho dokladu.
  • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty dané zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
  • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
  • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
  • V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci nový alebo opravený tovar kupujúcemu.
  • Kupujúci nehradí náklady na dopravu.
  • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.