Pravidlá k používaniu dronov

Môžem s dronom voľne lietať? Možem kamerovať? Dopravný úrad legislatívne upravil pravidlá pre používanie dronov platné na Slovensku.

Tu sú tie najdôležitejšie:

  • Pri používaní drona nesmiete ohroziť bezpečnosť iných lietadiel, osôb alebo majetok ľudí na zemi.
  • Pri lietaní s dronom musíte mať neustály vizuálny kontakt s dronom. To znamená, že drona musíte neustále vidieť. Zároveň sa pri ovládaní drona nesmiete premiestňovať ani pohybovať.
  • Lietanie s dronom v noci je zakázané.
  • Dron nesmiete používať na prepravu žiadneho nákladu. Z drona nesmiete nič zhadzovať.
  • Ak chcete s dronom fotiť alebo natáčať video, môžete to robiť len na základe povolenia od Dopravného úradu.
  • Dron môže lietať maximálne do vzdialenosti 1000 metrov od osoby, ktorá ho ovláda.
  • S dronom sa nesmiete priblížiť na menej ako 50 metrov k žiadnemu človeku, stavbe, plavidlu alebo vozidla (výnimka platí na osobu, ktorá ovláda dron).
  • Dron nesmie lietať nad husto osídlenou oblasťou v meste, obci, ani nad miestom, kde sa zhromažďujú ľudia (napríklad koncert a pod.), ani v ochranných pásmach alebo územiach.
  • Ak dron váži 20kg alebo viacej, musíte mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a dron musíte mať evidovaný na Dopravnom úrade.

 

Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky nájdete TU alebo na stránkach Dopravného úradu o bezpilotných lietadlách.

 

phantom-3