Reklamácie

Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov.

 

  • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (adresu) predávajúceho. Popis závady prosím zadajte do systému RETINO.
  • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty dané zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
  • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
  • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
  • V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci nový alebo opravený tovar kupujúcemu.
  • Kupujúci nehradí náklady na dopravu.
  • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.

 

Adresa pre zasielanie reklamovaného a vracaného tovaru:

Dealbox.sk

Michaela Čangelová

Kolačno 158

958 41